Zadanie:

  • Poprzez stałe, lat filtracji przywrócić gruntowych
  • Zawartość ciał stałych: bardzo niski (<< 0,1 Vol-%/m3) Wody podziemne

Rozwiązanie:

  • Prasa                    SPK 80
  • Liczba talerzy       66
  • Wykonanie           automatyczne przesunięcie tablicy, otwarte
  • Przepustowość   10-20 m3/h
  • Flokulacji              nie
  • Jakości tkaniny    normalny
  • Specjalny              nie

spk80_icon

Korzyści:

  • opłacalne środki zaradcze