Görev:

  • Sabiti ile, filtrasyon yıl yeraltı sularını geri
  • Katı içeriği: çok düşük (<< 0,1 Vol-%/m3) Yeraltısuyu

Çözüm:

  • Pres                 SPK 80
  • Plaka sayısı      66
  • Uygulama         Otomatik plaka kaydırma, açık
  • Verimlilik         10-20 m3/h
  • Flokülasyon     hayır
  • Bez kalitesi      normal
  • Özel işlevler    yok

spk80_icon

Müşteri avantajları:

  • maliyetli iyileştirme