Zadanie:

 • Usuwanie cząstek z papieru do czyszczenia, stosuje się do wytwarzania papieru do drukowania;
 • Cel: Ponowne użycie odkurzacza
 • Oczyszczanie ścieków z czyszczenia drukarnię (Z flokulacji)
 • Zawartość ciał stałych: 0,5, 2 % Obj/m3    odkurzacz / ścieków

Rozwiązanie:

 • Prasa                    SPK 47, 63
 • Liczba talerzy      15-60
 • Wykonanie           zamknięte
 • Przepustowość   2 – 10 m3/h
 • Flokulacji             tak/nie
 • Jakości tkaniny  Optymalna retencji przepuszczalności i ciał stałych
 • Specjalny             nie

spk47_icon

spk63_icon

Korzyści:

 • Oszczędności poprzez ponowne wykorzystanie odkurzacza