Úkol:

 • Čištění galvanických lázní
 • Montáž ve stísněných prostorech (Loft se likvidace chůze koláč)
 • Obsah pevných látek: 0,5 – 1 Vol-%/m3 Kal

Řešení:

 • Tisk                    SPK 47, 63, 80
 • Počet ploten     10 – 75
 • Provedení         s / bez automatického deska řazení, zavřeno
 • Propustnost      4 – 10 m3/h
 • flokulace           ano / ne (Fall ne)
 • kvalitní utěrka  normální
 • Speciální
  • uzavřen, když se média znovu použít (Minimalizace tlaková ztráta)

spk47_icon

spk63_icon

spk80_icon

Výhody:

 • Stiskněte montáž na staveništi