Zadanie:

 • Oczyszczanie kąpieli galwanicznych
 • Instalacji w pomieszczeniach zamkniętych (Loft z dyspozycji kabinę ciasto)
 • Zawartość ciał stałych: 0,5 – 1 % Obj/m3 Ściek

Rozwiązanie:

 • Prasa                     SPK 47, 63, 80
 • Liczba talerzy       10 – 75
 • Wykonanie            z / bez automatyczne przesunięcie tablicy, zamknięte
 • Przepustowość    4 – 10 m3/h
 • Flokulacji              tak / nie (Nie spadnie)
 • Jakości tkaniny    normalny
 • Specjalny
  • zamknięty, gdy nośnik jest wykorzystywany (Minimalizacji strat ciśnienia)

spk47_icon

spk63_icon

spk80_icon

Korzyści:

 • Prasa montażu na placu budowy