Geniş uygulama yelpazesi

Pilotun hazırlanmasında testler veya üretim çözümleri, mesela

 • Kimya laboratuvarları
 • İlaç üretim
 • Yağ filtrasyon
 • Diş teknolojisi

Çözüm:

 • Pres                   SLP 25, 30
 • Plaka sayısı       15-30
 • Uygulama          kapalı
 • Verimlilik           2 – 10 m3/h
 • Flokülasyon      evet/hayır
 • Bez kalitesi       katı tutma ve geçirgenlikte en iyisi
 • Özel işlevler     tekerlekli mobil

slp25_icon

slp30_icon

Müşteri avantajları:

 • Temizleyicinin tekrar kullanımından dolayı yapılan tasarruf