Zadanie:

  • Utylizacja produktów czyszczących chemicznych ze ścieków
  • Zawartość ciał stałych: bardzo niski

Rozwiązanie:

  • Prasa                    SPK 80
  • Liczba talerzy      75
  • Wykonanie          otwarte
  • Przepustowość  20 m3/h
  • Flokulacji            i
  • Jakości tkaniny  normalny
  • Specjalny            nie

spk80_icon

Korzyści:

  • Zmniejszyć koszty utylizacji