Účinné oddělování pevných látek z kapalin nebo může být v kombinaci s účinnou Dosáhnout filtrační lisy. Pomocí tohoto filtračního postupu, nejnižší hodnoty zbytkové vlhkosti se získají ve filtračním koláči. 

Je irelevantní, pokud se jedná o výchozí materiál, které mají být filtrovány, je pozastavení potravinářském průmyslu nebo odpadních vod. Postup je stejný.

Zjednodušeně řečeno, je filtr stisknutím pevným rámem, uzávěr a pohyblivá deska balíček s filtrační tkaniny. Tato deska pack je jako “Svěrák” stlačený. Suspenze je mediální čerpadlo “Labyrint” tlačil pokryta ubrusů komor. Při průtoku suspenze, pevné látky jsou zachovány v komorách. Kapalina může ukončit komory přes kola filtrační tkaniny znovu, se oddělí a selektivně odstraněna. V důsledku tlaku kapaliny, pevné látky jsou lisovány a svedeny do dort čas od času.

S rostoucí velikostí kalolisu a rostoucím stupněm automatizace jsou další komponenty, jako jsou diskové doprava, Lichtschranken, Přístřešky a filtrační tkanina čištění zařízení používá.

2

Filtrační proces


3

Omývání


10

Schéma s